Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Aktiviteter under 2019


Länkar till rapport från aktiviteterna

> 15 mars fredagslunch och årsmöte

> 17 maj fredagslunch

>   oktober fredagslunch

>   november fredagslunch


15 mars 2019 - fredagslunch och årsmöte


Inte mindre än 41 medlemmar slöt upp till föreningens årsmöte den 15 mars på Flottiljen däribland generalen tillika hedersmedlemmen Sven-Olof Olson. Till årsmötet hade även några blivande medlemmar anmält sitt deltagande.

Förhandlingarna kunde genomföras säkert och snabbt tack vare mötesordförande Klas Gröndahl och sekreteraren Christer Lokind. En numera väl övad duo. Efter att verksamhetsberättelsen och kassörens muntliga kommentarer godkänts och lagts till handlingarna beviljades styrelsen ansvarsfrihet allt enligt revisorernas förslag. Valberedningens förslag till funktionärer, i princip omval över hela linjen, klubbades snabbt igenom.

När det väl blev dags för frågor som väcks under mötet erinrade Bertil Skoog om ett tidigare taget beslut att kamratföreningens möten skall inledas med F 8 marsch ”Den åttonde flygflottiljen”. Det får bli den nya styrelsens uppgift att klarlägga beslutsläget och marschens status. Vet du något mer om marschen hör av dig till någon i styrelsen.

Därmed avslutades årsmötet och för detta spaningsflygaren Lars-Olov Johansson, Ludde kallad, intog podiet. Med stor entusiasm tog han med oss på en intressant resa av svenska spaningsflygets historia allt från ballonger till Gripen. Det blev en resa, som belyste såväl flygplanens, flygkamerans som datorernas utveckling. I ett särskilt intressant avsnitt kom Ludde in på erfarenheterna från Libyenkrisen 2011, där det svenska spaningsflyget gjorde en mycket uppskattad insats.

Ludde som avslutade sin karriär med att bygga upp den svenska delen av ”Open Skies” berörde kortfattat utrustningen i Tp 100A. Det kan betraktas som en introduktion till ett kommande föredrag. Ludde lovade nämligen att komma tillbaka vid en senare fredagslunch och berätta mer om operationerna inom ramen för ”Open Skies”.17 maj 2019 - fredagslunch


Vi var nästan 40 medlemmar som kom till fredagslunchen den 17 maj för att lyssna på överingenjör Bo Lithner från Försvarets Radioanstalt (FRA). Han hade valt rubriken ”FRA idag och lite flygspaningshistorik” för sitt föredrag.

Det man i första hand tänker på när det gäller signalspaning är nog den insamlande verksamheten av radiotrafik på marken, till sjöss och i luften. FRA driver idag flera fasta stationer, ett signalspaningsfartyg, HMS Orion, och två signalspaningsflygplan S102B, typ Gulfstream G-IV. Det huvudsakliga operationsområdet är Östersjön. Orion skall för övrigt ersättas med ett nytt fartyg, HMS Artemis, som nyligen sjösattes.  Insamling är idag också inriktad mot utländska intressen i gränsöverskridande datatrafik i kabel som hanterar stora datamängder.

Signalspaning eller signalunderrättelsetjänst, enligt många en bättre benämning, syftar på hela kedjan från inhämtning, bearbetning, analys och rapportering. Verksamheten indelas i kommunikationsspaning och teknisk signalspaning. Resultaten efterfrågas på såväl regeringsnivå som på försvarets operativa och taktiska nivå. Underrättelser från signalspaning kan alltså vara en väckarklocka för statsmakterna men också ett underlag för teknisk utformning av flyg-och vapensystem och taktiskt uppträdande. Förutom signalunderrättelsetjänst sysslar FRA idag även med Cyber som syftar till att skydda myndigheter och statligt ägda bolag mot kvalificerade IT-hot.

Bearbetning och analys torde vara den funktion som sysselsätter flest FRA-medarbetare. Bland dessa återfinns inte bara tekniker och matematiker utan även samhälls- och beteendevetare med flera.

Försvarets inriktning på internationella operationer under de senaste 20 åren medförde efterfrågan av information om den signalmiljö som den svenska utlandsstyrkan förväntades möta i sitt operationsområde. För FRA innebar detta utstationering av i första hand Gulfstream G-IV, en ny dimension i inhämtningsverksamheten.

Under tiden för minskad militära och civila försvarsförmågan ökades FRA resurser. Idag omsätter myndigheten 1,2 miljarder kronor och har cirka 800 anställda. FRA, som är en så kallad enrådsmyndighet, leds av generaldirektören och har sitt huvudkontor på Lovö.

Efter frågestunden avtackades Bo på sedvanligt sätt för ett mycket intressant föredrag inom ett område som alltid väcker uppmärksamhet inte minst bland de F 8-veteraner som var med på den tiden då FRA flygande aktiviteter utgick från Barkarby, fram till 1974 då verksamheten flyttades till Malmen. Man kan konstatera att flygburen signalspaning var lika viktig 1946, som idag och i morgon. Därmed kunde vi, väl uppdaterade om FRA roll i den svenska säkerhetspolitiken, gå till bords för att inta en välsmakande vårlunch. Därmed önskar styrelsen en trevlig sommar och väl mött till höstens föreningsaktiviteter.