Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Aktiviteter under 2019


Länkar till rapport från aktiviteterna

> 15 mars fredagslunch och årsmöte

> 17 maj fredagslunch

>   oktober fredagslunch

>   november fredagslunch


15 mars 2019 - fredagslunch och årsmöte


Inte mindre än 41 medlemmar slöt upp till föreningens årsmöte den 15 mars på Flottiljen däribland generalen tillika hedersmedlemmen Sven-Olof Olson. Till årsmötet hade även några blivande medlemmar anmält sitt deltagande.

Förhandlingarna kunde genomföras säkert och snabbt tack vare mötesordförande Klas Gröndahl och sekreteraren Christer Lokind. En numera väl övad duo. Efter att verksamhetsberättelsen och kassörens muntliga kommentarer godkänts och lagts till handlingarna beviljades styrelsen ansvarsfrihet allt enligt revisorernas förslag. Valberedningens förslag till funktionärer, i princip omval över hela linjen, klubbades snabbt igenom.

När det väl blev dags för frågor som väcks under mötet erinrade Bertil Skoog om ett tidigare taget beslut att kamratföreningens möten skall inledas med F 8 marsch ”Den åttonde flygflottiljen”. Det får bli den nya styrelsens uppgift att klarlägga beslutsläget och marschens status. Vet du något mer om marschen hör av dig till någon i styrelsen.

Därmed avslutades årsmötet och för detta spaningsflygaren Lars-Olov Johansson, Ludde kallad, intog podiet. Med stor entusiasm tog han med oss på en intressant resa av svenska spaningsflygets historia allt från ballonger till Gripen. Det blev en resa, som belyste såväl flygplanens, flygkamerans som datorernas utveckling. I ett särskilt intressant avsnitt kom Ludde in på erfarenheterna från Libyenkrisen 2011, där det svenska spaningsflyget gjorde en mycket uppskattad insats.

Ludde som avslutade sin karriär med att bygga upp den svenska delen av ”Open Skies” berörde kortfattat utrustningen i Tp 100A. Det kan betraktas som en introduktion till ett kommande föredrag. Ludde lovade nämligen att komma tillbaka vid en senare fredagslunch och berätta mer om operationerna inom ramen för ”Open Skies”.