Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ
Till toppen av sidan


F 8-utställning på Jakobsbergs bibliotek


Genom vår medlem Åke Lundberg inbjöds kamratföreningens styrelse 2012-02-08 att besöka Järfälla hembygdsförenings permanenta utställning i kommunens bibliotek. Utställningen, tidigare i hembygdsföreningens lokaler i Barkarby skola, har alltså fått en ny hemvist. Den är nu öppen för alla besökare till biblioteket. Utställningen speglar bygdens utveckling i huvudsak under de senaste 100 åren. I den har F8 sin givna plats.Som en av de sista militära befattnings-havarna på Barkarby fann Åke i samband med avvecklingen ett antal intressanta dokument från tidigt 1900-tal. Dessa återfinns nu i kommunarkivet, tillgängliga för alla intresserade. Åke tog också vara på en del värdefulla föremål från flottiljen, bland annat de gyllene kronorna som prydde grindarna vid flottiljinfarten. Nu skänker de kunglig glans åt utställningen.

Det som nu ställs ut är främst bilder på väggar och skärmar, men även en del andra föremål. Här ovan kan vi se en "modell" av F 8 fana, kronorna som satt ovanpå grindarna samt ett stort divisionsmärke i trä.

Vi fick en pratstund med Åke, som berättade om bakgrunden till utställningen och materialet om F 8. I samlingarna finns en del intressanta föremål, bl a en "dagbok" från P.O. flygkompani som höll till på Barkarbyfältet under 1920-talet.

Dessutom träffade vi hembygdsföreningens museichef Roland Norén och BrittMarie Westberg Lindberg som ansvarar för kommunens bildarkiv (inkl tidningsklipp, ljudband och diabilder).

Vi pratade om hur kamratföreningen i samverkan med hembygdsföreningen och kommunen kan utveckla utställningen och bevara minnen från F 8 Barkarby. Utöver utställningen på biblioteket har vissa föremål funnits utställda på Pizza Hut, dvs i F 8 vaktlokal. Dessa föremål är nu omhändertagna av karatföreningen. En annan, redan påbörjad, idé är att märka ut alla byggnader som finns kvar från F 8-tiden med en kort beskrivning av vad byggnaden användes till under flottiljtiden. Underlag (text) till skyltar är framtagna och finns hos kommunens fastighetsenhet.

Inom den befintliga och kommande utbyggnaden av bostäder mm på Barkarbyfältet kommer det att finnas vissa gemensamhetslokaler. Där kan det också vara lämpligt att försöka få in några föremål och bilder som påminner om flygverksamheten på fältet. I framtiden kan det vara svårt att föreställa sig att bostadsomådet varit ett flygfält…

Kamratföreningens styrelse kommer att fundera vidare på detta och så småningom kommer vi nog tillbaks till medlemmarna för att höra efter om det finns lämpliga föremål och bilder som vi kan använda för detta ändamål. Inventera skåp och garderober!


Museichefen (hembygdsmuseet i Jakobsbergs bibliotek) Roland Norén

Britt-Marie westberg Lindberg är ansvarig för Järfälla kommuns bildarkiv. 86 av mer än 16 000 bilder finns i vårt fotoalbum

Åke Lundberg berättade om ett av sina fynd, kartor och avtal från Fortifikationsförvaltningens uppköp av mark för det som så småningom (1938) blev Kungl Svea flygflottilj F 8

Under örnen står det: ”Svea flygflottilj F 8, var med sin svarta örn på olikfärgade cirkelplattor först med en gemensam symbol för hela flottiljen. Vit för flottiljstab och grön för flygstabens flygavdelning har funnits utöver röd (1 Divisionen), blå (2 Divisionen) och gul (3 Divisionen). Designer var värnpliktige flygföraren Ludvig Lindgren år 1941”.