Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Styrelse för F 8 kamratförening (2018)


Ordförande Björn Kristoffersson

Kassör/vice ordförande Bo Pettersson

Sekreterare Anders Eklund

Styrelseledamot Per Friberg

Styrelseledamot Hans Gyllingmark

Styrelseledamot Fredrik Lagerlöf

Adjungerade: Ingrid Lindén Wannfors, Agneta Halling

-------------------------------------------------------–-

Revisor Christer Lokind

Revisor Rolf Lenstam

Revisorsuppleant Tommy Nilsson

Valberedare Gert Jönelid (sammankallande)

Valberedare Bertil Skoog

Valberedare, suppleant Klas Gröndahl


Årsmöte för år 2018 kommer att avhållas fredagen den 15 mars 2019. Enligt föreningens stadgar skall frågor (motioner) väckta av medlem vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före årsmötet, dvs senast den 29 januari 2019.


Årsmöte 2019


Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmarna finns i medlemsmatrikeln. Saknar du den, kontakta föreningen.

RH_200920.pdf