Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


F 8 historia


1925 år försvarsbeslut innebar en avsevärd nedklassning av det svenska försvaret. Dess enda positiva resultat var beslutet att skapa ett fristående Flygvapen. Inom ramen för 1936 års försvarsbeslut tillkom vår första jaktflottilj - F8 vid Barkaby.

Barkarby flygfält ligger på mycket gammal kulturhistorisk mark, med anor från bronsåldern då människor bodde och brukade jorden här.

Områdets historia som flygfält hänför sig till 1913, då man började använda fältet för övningsflygningar runt Stockholm. Platsen kallades då Hägerstalunds flygfält eller Barkarby flygstation, och var Stockholms enda landflygplats tills Bromma flygplats invigdes 1936.

Under 1920- och 1930-talen ökade flygverksamheten på Barkarby, och många prominenta personer i flygvärlden gästade Barkarby, bland andra den legendariska flygaren, Charles Lindbergh, som var på Barkarby i september 1933.

Flygstabens flygavdelning hade också sin flygverksamhet på Barkarby under 1930-talet.

Uppsättningen av flottiljen påbörjades den 1 juli 1938. Den 1 oktober överfördes den första jaktdivisionen J 8 Gloster "Gladiator" till F 8. Denna division hade, i väntan på att flottiljen skulle bli färdig, organiserats vid F 1 i Västerås. Under 1939 hade samtliga 60 J 8 levererats.

Nästa jaktplan blev J 9 Seversky Republic EP-1. Den första J 9-divisionen sattes upp först sommaren 1940. De första åren för den nya, enda jaktflottiljen blev minst sagt hektiska. Det gällde att på kortast möjliga tid utbilda effektiva jaktflygare. Men samtidigt stördes utbildningen av krav på beredskap och insatser i neutralitetsvakten. F 8 kom på så sätt att bli embryo till starka svenska jaktflyg som krigserfarenheterna lärde oss vara en nödvändig länk i vårt försvar.

F 8 blev sedan det första förband som införde system "STRIL 60" för modern luftbevakning och stridsledning. Likaledes var F 8 det första förband som satte upp landets första flygtransportdivision. Så småningom blev F 8 landets största luftförsvarsrobotförband med Bistrol "Bloodhound" - roboten från England. Flottiljen var också den första i landet som tillfördes helikoptrar.


F 8 är slutligen det förband som främst svarat för Flygvapnets representation i internationell krigsflygtjänst: det var nämligen F 8 som fick ansvaret för organisera F 19 till Finland 1939-40, F 22 till Kongo 1961-63 samt flyggruppen till Libanon 1958. Idag finns inte F 8 mer. Ett beslut i riksdagen i januari 1971 resulterade i indragning av jaktförbandet för luftförsvaret av Stockholm.

F8 var under 1940- och 1950-talen Sveriges största flygflottilj, med som mest 126 flygplan av 11 olika typer och med 300 förare som flög där periodvis.

Nästan alla större, högtidliga evenemang i flygvapnet, skedde på F8 under den här tiden. Två av dessa av särskilt stort värde bör nämnas här, nämligen:

Nedläggningsceremonin ägde rum den 28 juni 1974 under ledning av CFV generallöjtnant Dick Stenberg.


Till toppen på sidan