Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Ändamålet med F8 Kamratförening är att "föreningen skall vårda, stärka och utveckla samhörighet, kamratskap och det goda förhållandet som rått mellan tidigare vid F8 fast anställda och värnpliktiga samt personer med särskild anknytning till F8. Föreningen skall vårda Kungl Svea Flygflottiljs traditioner. Föreningen är ideell med ett principiellt syfte att verka för kontakt mellan försvaret och medlemmarna. Föreningen främjar härigenom kunskaperna om försvaret och blir en del av försvarets upplysningssystem. Föreningen skall vidare utgöra en länk mellan medlemmarna, försvaret och Järfällabygden."

Alla som på något sätt varit anställda vid F8 - fast, reserv, civil, värnplikt -, deras anhöriga eller övriga personer som har ett intresse för F8, kan bli medlemmar i F8 Kamratförening.

Sätt bara in medlemsavgiften 100 kr på F8 kamratförenings plusgirokonto 
12 70 05-7.

Glöm inte namn och adress.

Gör det!!!


Vill Du bli medlem i F 8 kamratförening?

Bli medlem!