Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Föreningen bildades den 18 oktober 1974.

F8 Kamratförening bildades efter ett beslut i F8 företagsnämnd vid ett konstituerande sammanträde den 18 oktober 1974.

Flottiljen hade lagts ner den 30 juni 1974 efter 36 år av intensiv flygverksamhet sedan den sattes upp den 1 juli 1938.

”Föreningen skall vårda, stärka och utveckla samhörighet, kamratskap och det goda förhållandet som rått mellan tidigare vid F8 fast anställda och värnpliktiga samt personer med särskild anknytning till F8. Föreningen skall vårda Kungl Svea Flygflottiljs traditioner. Föreningen är ideell med ett principiellt syfte att verka för kontakt mellan försvaret och medlemmarna. Föreningen främjar härigenom kunskaperna om försvaret och blir en del av försvarets upplysningssystem. Föreningen skall vidare utgöra en länk mellan medlemmarna, försvaret och Järfällabygden.” (Stadgarna: §1 Ändamål).

Antalet medlemmar i föreningen är c:a 280 år 2010.

Luftstridsskolan, LSS Uppsala är det flygvapenförband som har till uppgift att stödja F8 Kamratförening efter att F1, F16 och F20 tidigare haft den uppgiften.

Föreningens adress:

Kungl. Svea Flygflottilj

F8 Kamratförening

c/o Sune Blomqvist

Snapphanevägen 228, 2 tr 177 55 JÄRFÄLLA Tel. 08-58036879


Föreningens aktiviteter, 1974 – 2010

Aktiviteten i föreningen har varit relativt hög och utåtriktad genom åren med en rad sammankomster av skilda slag. Bland annat har vi firat F8 50 år 1988, 60 år 1998 och 70 år 2008 med större evenemang.

När F8 f.d. kanslihus invigdes som ett vandrarhem i Järfälla kommuns regi 1998 och fick namnet ”Majorskan”, gavs F8 Kamratförening möjligheten att disponera ett rum i f.d. officersmässen för en del minnesobjekt. Där placerade vi flottiljchefernas originalporträtt som tidigare fanns i luftförsvarscentralen O5 i Bålsta. Dessutom F8 originalfana som återbördades till ”fadershuset” från Armémuseum den 10 juni 1999 vid en ceremoni vid kanslihuset under ledning av stf flygvapeninspektören överste 1gr Owe Wagermark.

Det skedde 60 år efter att F8 fått sin fana av Konung Gustav V vid en ceremoni på flygfältet vid F8 den 6 juni 1939 tillsammans med F2, F3, F4 och F5.

Den 23 oktober 1998 började vi med de så kallade fredagsluncherna som blivit mycket populära. De avhålls i konferensdelen i ”Majorskan” (f.d. F8 officersmäss). Vid varje lunch, totalt mer än 50 stycken, har vi haft kvalificerade föredragshållare från i huvudsak försvaret och med 40-50 deltagare vid varje tillfälle. Läs mer här om alla fredagsluncher som hållits sedan 1998.

En annan aktivitet har varit författande av flygböcker och flygskrifter om F8. Inte mindre än 26 böcker och skrifter har producerats av skilda författare inom föreningen.

Vi har producerat ett stort antal VHS och DVD av de filmer som framställdes under flottiljtiden.

Medlemmar ur föreningen har ställt upp och hållit föredrag om F8 både inom och utanför föreningen.Till toppen på sidan


F 8 kamratförening - bakgrund