Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Aktiviteter under 2016


Länkar till rapport från aktiviteterna

> 18 mars fredagslunch och årsmöte

> 20 maj fredagslunch

> 17 augusti FVC besök vid F 8

> 7 oktober fredagslunch

> 18 november fredagslunch


18 mars 2016 - fredagslunch och årsmöte


Sune Blomqvist utsedd till hedersmedlem av årsmötet

Vid årsmötet den 18 mars på Träffpunkt Flottiljen utsågs Sune Blomqvist som hedersmedlem i kamratföreningen på förslag av styrelsen allt enligt stadgarna.

Sune har under många år förtjänstfullt vårdat Kungl Svea flygflottiljs traditioner, inte minst genom sina böcker ”Vingar över Stockholm” ”Hawker Hunter stridsberedd” och den senaste ”Flyget på Barkarby 100 år”. Ett stort antal skrifter om flottiljen har också lämnat Sunes hand.

I kamratföreningen har Sune varit en sammanhållande länk och därmed bidragit till att den fina gemenskapen från flottiljtiden består.

På senare tid har Sunes krafter dock sviktat och han har stundtals inte fullt ut kunna delta i styrelsearbetet. Med ett år kvar på sitt mandat finns dock Sune i bakgrunden med all sin kunskap och erfarenhet.

För sina enastående insatser föreslog styrelsen årsmötet att utse Sune Blomqvist som hedersmedlem i Kungl Svea flygflottilj F 8 kamratförening. Så beslöts också enhälligt.

Årsmötet

I övrigt kan nämnas att trettiotal medlemmar hade mött upp. Presidiet för dagen, Klas Gröndahl och den ständige årsmötessekreteraren Christer Lokind, ledde förhandlingarna med säker hand. Förhandlingarna blev därmed snabbt avklarade och vi kunde hälsa Rune Winter välkommen att berätta om sitt mångåriga intresse som radioamatör.

Rune Winter om amatörradio

Rune är medlem i kamratföreningen sedan länge och flitig deltagare i våra fredagsluncher. Hans intresse för amatörradio väcktes tidigt och utvecklades bland annat genom engagemang i FRO, frivilliga radioorganisationen. Det ledde inte bara till värnplikten som elmekaniker på tredje divisionen utan även till teleingenjörsutbildning och anställning på Standard Radio. Där fick han vara med om utveckling av utrustningar för STRIL 60 och flygtrafikledningssystem.

Rune berörde sin tid på tredje division, som inträffade när ”Gula divisionen” spelades in. Han liksom övriga på divisionen fick då medverka vid inspelningarna bland med att hjälpa skådespelarna till rätta med utrustningar mm.

Rune gav oss också en exposé över amatörradions tekniska utveckling från 40-talet fram till nu. I dag håller amatörradiostationerna på att bli helt digitaliserade. Genom åren har Rune etablerat ett världsomfattande kontaktnät. I detta ingår personer ur alla samhällsskikt alltifrån kungar och ministrar till vanliga knegare.

Runes kåseri väckte stort intresse och det blev en lång frågestund innan vi kunde bänka oss för sedvanlig lunch.

Det är alltid trevligt när någon ur våra egna led har något att berätta. Tack Rune för ett informativt och intressant kåseri!  

Sune Blomqvist var inte närvarande vid årsmötet. Bilden är från september 2013, i samband med Sunes 80-årsdag.

Ovan sitter Rune Winter vid sin amatörradio och nedan några bilder från Runes föredrag om amatörradio och livet på 3.div F 8 1954


Med anledning av att det i år är 90 år sedan flygvapnet bildades besökte FVC, generalmajor Mats Helgesson, vår kamratförening den 17 augusti för att minnas F 8 och hedra dess personal under åren. I besöket deltog även C LSS och några av hans medarbetare.

Under rådande omständigheter var det inte praktiskt möjligt att genomföra hedersbetygelser och kransnedläggelse vid minnesstenen utanför gamla kanslihuset. I stället genomfördes programmet dels som en historisk återblick i form av en rundtur på kvarvarande delar av flygfältet inklusive berghangaren och dels som en presentation av kamratföreningens verksamhet.

Rundturen leddes initierat av Åke Lundberg f d chef för flygbasplutonen tillika den siste flygmilitära chefen på Barkarby. Vid den senare delen av programmet fick FVC möta styrelsen vilket gav oss möjlighet att närmare beskriva den traditionsbevarande verksamhet i form av publikationer och skrifter, vårt samarbete med kommmun och hembygdsförening samt betydelsen av fredagsluncherna.

Eftersom generalen är relativt nyutnämnd passade vi på att gratulera och samtidigt önska lycka till som Flygvapenchef.  

Besöket gav oss möjlighet att lyfta några frågor, bland annat vikten av att flygvapnet då och då kommer till våra sammankomster och informerar om vad som händer i flygvapnet. På stående fot bjöd vi också in C LSS att vid årsmötet 2017 presentera vad som händer vid vårt stödjande förband.

Vi tog också upp hur FVC och Försvarsmakten ser på platsen för J 34 haveriet 1957 på flygfältet. Detta med anledning av att Järfälla kommuns planer för den fortsatt utbygganden av Barkarbystaden berör den hittills orörda haveriplatsen. Någon uttalad policy har inte Försvarsmakten i ärenden som detta. Vi kan dock vänta någon form av reaktion på vår propå.

Dagen till ära kunde vi lansera en ny skrift, författad av Lars Broddling som var värnpliktig vapenmek på 3. division 1952-53. Lars fick också tillfälle att säga några ord om skriftens tillblivelse. Samtliga besökare fick ett ex och samtliga medlemmar kommer att få ett ex med brevutskicket som kommer i mitten av september.

I sina avslutningsord betonade FVC bland annat kamratföreningarnas betydelse som Försvarsmaktens förlängda arm för försvarsupplysning, traditionsbevarare och samlingspunkt för social gemenskap.


17 augusti 2016 - FVC besöker F 8

Till toppen av sidan


7 oktober 2016 - Fredagslunch


ÖB:s klubba

Inte mindre än 41 medlemmar samlades vid höstens första fredagslunch den 7 oktober på Flottiljen.  Gäst var överste 1 Göran Tode, som kåserade under rubriken ”Attackflygare under kalla kriget”. Med utgångspunkt i andra världskrigets utbrott och den säkerhetspoliska utvecklingen fram till kalla krigets slut fick vi följa det svenska attackflygets utveckling.

Göran är själv i högsta grad själv delaktig i den bland annat som divisionschef på F 7, stabsofficer vid E 1 stab, och flottiljchef på F 6.

Med sin kunskap och insikt gav Göran en intressant skildring hur attackeskadern materiellt, organisatoriskt och taktiskt blev ett effektivt vapen i invasionsförsvaret och som med rätta kom att kallas för ÖB:s klubba.

Ett stort steg i utvecklingen blev övergången från B 18 till A 32 med förmåga att bära sjömålsrobotar. Under den färgstarke eskaderchefen, general Björn Bjuggren, utvecklades under realistiska övningar det taktiska uppträdandet. Det bör noteras att telekrigföring tidigt blev en viktig funktion. När AJ 37 kom på 70-talet fanns en god grund för en fortsatt förmågeutveckling.

Realismen i övningar hade dock en baksida, vilket tyvärr speglas i haveristatistiken

Avslutningsvis bör nämnas Görans lästips: ”Kriget har inget kvinnligt ansikte”

Den är skriven av förra årets nobelpristagare i litteratur Svetlana Aleksijevitj och ingår i samlingen ”Utopins röster - Historien om den röda människan”

Svetlana är född och uppvuxen i Sovjetunionen och bor nu i Vitryssland. Hon är en skarp kritiker till Putins Ryssland: ”Putins värld är inte min. Han har begravt mitt hopp om ett europeiskt Europa”

Efter ett ha fått del av ett intressant stycke nutidshistoria samlades sedvanligt medlemmarna kring lunchbordet på Flottiljen. Denna gång under överinseende av den nye källarmästaren.


18 november 2016 - Fredagslunch


Flygning med helikopter i arktiska Kanada: Äventyr och erfarenheter

De 30-tal medlemmar som samlades till den sista fredagslunchen för året fick följa med på en äventyrsresa till norra Kanada under oljekrisens 1970-tal. Den minnesgode erinrar sig bensinbrist och eventuell ransonering och framför allt ett högt literpris. Bakgrunden var oktoberkriget 1973 eller You Kippur-kriget, eller Ramadan-kriget om man så vill, mellan en koalition av arabiska stater, under ledning av Egypten, och Israel. Vapenstillestånd uppnåddes sedan en hel egyptisk armé inringats.

Kriget orsakade omvälvningar i världsekonomin då OPEC, de olje- producerande ländernas organisation, stoppade oljeleveranserna till främst USA men även till Europa. Efterkrigstidens stora ekonomiska framgång fick därmed ett abrupt slut.

Mot den bakgrunden är det inte förvånande att de oljekonsumerande staterna sökte sig nya källor. Oljeföretagens blickar riktade sig bland annat mot Nordamerikas arktiska områden med omfattande geologiska undersökningar som följd. En aktör i denna verksamhet var vår föredragshållare Jan Åkerberg.

Jan, i botten livgardist från Kungl. Svea livgarde, utbildades till helikopterförare i armén under 1960-talet. Under en tid var han chef för det medeltunga helikopterkompaniet (hkp 3) i Boden och fick därmed erfarenhet av flygning i fjällvärld under såväl sommar som vinter.

I början av 1970-talet lämnade han armén och tog anställning som helikopterpilot vid Associated Helicopters i Canada. Företaget var engagerat i den då rådande oljeboomen i Nordamerikas arktiska områden. Uppdraget var att transportera geologer, som plats skulle ta prover på berggrunden för fortsatt undersökning av eventuell förekomst av olja. Det innebar också att upprätta basläger under månadslånga perioder.

i operationerna ut till övärlden i det vidsträckta området norr om Kanada kunde ingå upp till en och en halvtimmes enmotorflygning över hav, under skiftande väderförhållanden och oftast med tung last. Det kunde också innebära många flygtimmar under en dag med krav på bibehållen precision även under dagens sista pass. Stödjepunkterna var få. Bensinmackarna låg inte tätt. Tankställen fick helikopterföretagen upprätta själva genom att flyga ut drivmedel på lämpliga platser. En större stödjepunkt var en av amerikanska flygvapnets radarstationer i den så kallade DEW-line (Distance Early Warning).

Att månadslånga kampanjer kunde fresta på vittnade Jan om. Det kunde bland annat yttra sig i social oro i synnerhet om kvinnliga geologer deltog i denna annars så mansdominerade verksamhet. Själv drabbades han av lappsjuka och blev ordinerad att återhämta sig i civiliserade trakter.

Operationerna genomfördes under relativt primitiva förhållanden och.  Det är inte utan att man tänkte både på cowboys och Klondyke. Frågan, som också ställdes, följdes verkligen alla regler för flygning.

Jan vittnade också om utbildning och erfarenhet från det svenska försvaret hade haft avgörande betydelse för att lösa alla skiftande uppdrag under tiden med Associated Helicopters.

Den trevliga och humoristiska framställning åtföljdes av bilder, tagna av Jan själv som visade fantastiskt vackra landskap, isbelagda havsområden och ett rikligt djurliv.

Jan har välvilligt ställt några bilder till hemsidans läsare. Stort tack för dem och för ett intressant och medryckande föredrag.

Till toppen av sidan

Till toppen av sidan