Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Föreningsnyheter, aktuellt mm (2021-11-30)


Kommande aktiviteter F 8 K


Webansvarig och e-post:

Anders Eklund eklan@telia.com


Föreningsverksamhet:

c/o Anders Eklund

Mellanvägen 4

141 31 Huddinge

070-525 6125
Kontakt


Mer om F 8


www.sveaflygflottilj.se


Årsmötet avklarat!

Nu har vi genomfört årsmötet och lagt verksamhetsåret 2021 till handlingarna.

Vi planerar nu för fredagsluncher som vanligt i höst. En i mitten av oktober och en i mitten av november. Förhoppningsvis kan vi hålla till på Flottiljen som tidigare. Järfälla kommun har tagit över driften av äldreboendet och restaurangen.

Mer information kommer med höstutskicket, som vi planerar till efter sommaren.

Träffpunkt Flottiljen har adress Korpralsvägen 51, 177 43 Järfälla.

Kartlänk


Fredagsluncher 2022 (2022-05-23)


Nyutgåva av ”Vingar över Stockholm”

Nu är skriften Vingar över Stockholm färdig. Det är en nyutgåva, lite uppdaterad, av den skrift vi gav ut 1998. I år (2018) är det 80 år sedan jaktflygflottiljen F 8 sattes upp, därför tyckte vi det passade med denna nyutgåva av den skrift som Sune Blomqvist gjorde för 20 år sedan.

Vi har gjort lite uppdateringar och lagt till ett par sidor om STRIL 60, Rb 68 och F 8 kamratförening. Skriften har sänts ut till alla medlemmar men extra exemplar kan köpas för 80 kr (100 kr för icke medlemmar, men då ingår medlemsskap i föreningen för resten av året!).

                                                Beställ här!


Ny planering för våren

Som vi alla vet är samhället idag utsatt för stora påfrestningar av virusutbrottet. Många av oss tillhör den riskgrupp som bedöms vara särskilt utsatta.

Vi ställer därför in vårens fredagsluncher och hoppas kunna återuppta vår vanliga verksamhet i höst.

Kallelse till fredagsluncher och årsmötet 2020 kommer att sändas ut med post, på vanligt sätt.

Efterhand vi vet mer om datum, föredragshållare m.m. Lägger vi ut detta här på hemsidan.

Styrelsen


Minnesparken

Järfälla kommun har påbörjat utformningen av den minnespark som avses anläggas intill platsen för J 34-haveriet 1957. Platsen ligger vid skogskanten längs stråk 03/21, mellan hangar 3 och hangar 4. Föreningen är inbjuden att medverka och deltog vid uppstartsmötet i mitten av april.

23 mars 2017 arrangerade kamratföreningen en minnesceremoni vid haveriplatsen. Bl.a. deltog Chefen för Luftstridsskolan, öv Anders Persson.

Se några bilder från detta tillfälle.
Årsmöte 2021 (för verksamhetsåret 2020)

Årsmöte brukar vi hålla i mitten av mars.Vi har skjutit på årsmötet 2021 och finner att vi inte kan genomföra mötet på vanligt sätt. Precis som förra årsmötet får vi genomföra det per korrespondans. Underlaget inför årsmötet sändes ut med vårutskicket i mitten av mars 2021. Du kan även läsa/ladda ner det här:

Kallelse (ursprunglig) till årsmötet

Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021

Bokslut 2020

Budget för 2021

Vill du ha underlaget via e-post/vanlig post, kontakta sekr. Kontaktuppgifter finns til höger.

Vi återkommer med ett höstutskick under oktober, som innehåller anvisningar och ytterligare underlag för genomförande av årsmöte 2021.
Bo Pettersson avled den 15 november.

Under mer än 20 år var Bo föreningens kassör och styrelsemedlem under längre tid än så. Bo har med sin tidigare erfarenhet från föreningslivet inom idrottsrörelsen varit en stabil tillgång för F 8 kamratförening, framförallt inom styrelsearbetet.

Vi hedrar Bo genom en gåva till Cancerfonden.

Styrelsen