Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Aktiviteter under 2014


Länkar till rapport från aktiviteterna

> 14 mars fredagslunch och årsmöte

> 16 maj fredagslunch

> 15 september Kulturarvsdagen

> 10 oktober fredagslunch

> 21 november fredagslunch


Till årsmötet den 14 mars på Träffpunkt Flottiljen kom 26 medlemmar för att göra sina röster hörda. Årsmötet föregicks av sedvanlig gemensam lunch.

Efter parentation vidtog årsmötesförhandlingarna under säker ledning av ordförande Gert Jönelid och ständige sekreteraren Christer Lokind. Samtliga punkter på föredragningslistan klubbades igenom med en fart som bara en f d flygkapten är mäktig!

I styrelsen invaldes Fredrik Lagerlöf, en stor F 8-entusiast och tillika medlem. Han driver hemsidan www.sveaflygflottilj.se sedan ett par år tillbaka. Kamratföreningen har etablerat ett gott samarbetat med Fredrik och ser det som naturligt att han nu tar steget in i styrelsen. Med Fredriks inval i styrelsen sjönk dess medelålder avsevärt!

I övrigt var det i stort sett omval över hela linjen av ledamöter och övriga funktionärer så när som på ett par nyval.

Under årsmötet kom i allmänna termer frågan upp vem som äger rösträtt vid årsmötet. Något uppdrag till styrelsen gavs inte, men den har vid sitt konstituerande möte på eget initiativ tagit upp frågeställningen. Ett förtydligande av vad som stadgarna säger kommer att redovisas inför nästa årsmöte.

nnan avslutningen begärde Jan Holmqvist ordet och erinrade om den stora betydelse som Sune Blomqvists idoga arbete med att kartlägga F 8 historia haft och har. Jan nämnde särskilt de efterforskningar som Sune bedrivit kring de haverier som drabbade F 8 och som Jan då själv upplevde. Årsmötet beslutade enligt Jan förslag och uttryckte därmed sin tacksamhet för Sunes stora engagemang i F 8:s historia.

Därmed kunde ordföranden förklara mötet avslutat och nästa programpunkt - Ljugarbänk - kunde ta vid.

Först ut var Henry Thörnblom som berättade med inlevelse vad en uniform i kombination med säkert uppträdande och förmåga att ta befäl d v s pondus kan betyda. Skomakaren Wilhelm Voigt, iförd preussisk kaptensuniform, som 1906 lyckades arrestera borgmästaren i Köpenick och stjäla stadskassan, myntade därmed begreppet "att göra en köpenickad". Egentligen en löjeväckande händelse men med en allvarlig underton, som sedan dess spelats både på teater som film. Sedan 1996 står dessutom Wilhelm Voigt staty i Köpenick! Stort tack Henry för att du berättade historien och illustrerade den med verklig pondus!

Näste man på bänken var Gert Jönelid. Vi fick vara med på hans resa från sydskånska slättlandskapet under andra världskriget, då hans flygintresse väcktes, till Bromma, där han avslutade sin flygarbana som befälhavare på Daisy.

Under tiden däremellan blev det flygvapnet med början på Ljungbyhed med Sk 25 och Sk 16. Därefter F 8 Barkarby med J 29 och J 34. Sedan blev det Linjeflyg och Metropolitan och Fokker F 28. Referenten kommer inte ihåg om Gert också följde med när Linjeflyg gick upp i SAS. Karriären avslutades i Flygande Veteraner både som kapten och styrelseordförande.

Några episoder är värda att notera. Som kapten i Linjeflyg fick Gert en gång äran att ha vår folkkäre diktare Evert Taube som passagerare från Bromma till Rinkaby. Väl framme mottogs vår trubadur av en lokal orkester. När väl Evert syntes i flygplantrappan klämde den ni med ett långt potpurri av nära nog alla hans visor. Han stod kvar på trappan under hela konserten. Att vara först ut och hindrade övriga passagerare att debarkera var ingenting som bekymrade vår nationalskald!

När Linjeflyg började flyga Fokker F 28 gick man även i charterbranchen för att effektivare utnyttja flygplan flottan. Det blev flygningar så väl till sommar och sol som till vinter och snö. Gert gav en intressant skildring av inflygning mot Innsbrucks flygplats, som ligger i en dal omgiven av berg. Den noggrannhet som krävs, som Gert påtalade, illustreras bäst genom de filmklipp som kan hittas på Youtube om man googlar på Innsbruck Airport.

Med fantastisk fina bilder på de flygplan som Gert flugit fick vi följa hans flygarbana som sträcker sig över mer än ett halvt sekel. Den inleddes under kalla krigets första skede med utbildning, träning och inte minst skarpa uppdrag inom incidentberedskapen. Den fortsatta sedan i Linjeflyg under den period då civila flyget i Sverige utvecklades till ett verkligt folkflyg. En utveckling som Gert i stor utsträckning har varit delaktig i. Avslutningsvis måste Gerts engagemang i Flygande Veteraner framhållas. En storartad flyg- och kulturhistorisk gärning! Well done!

Björn Kristoffersson14 mars 2014 - fredagslunch och årsmöte

Till toppen av sidan


15 september 2014 Kulturarvsdagen firades på Barkarby under temat ”I Krigens Spår”


Den europeiska kulturarvsdagen - European Heritage Day - firas runt om i Europa, alltid andra söndagen i september. I Sverige är det hembygdsföreningarna som står som arrangörer. I år var temat ”I krigens spår” för att påminna om att det var 100 år sedan det första världskriget bröt ut. Samtidigt påminner det också om att det är 75 år sedan andra världskriget startade och 25 år sedan Berlinmuren föll.

I Järfälla arrangerade hembygdsföreningen i samarbete med Järfälla kommun och F8 kamratförening en kulturhistorisk vandring på flottiljens område på eftermiddagen den 15 september. Förutom minnen och berättelser från den militära tiden fick deltagarna också ta del av bebyggelsen på Barkarby från förhistorisk tid.

Ciceroner var Ingrid Kennerstedt-Bornhall från Järfälla kultur och Åke Lundberg från F 8 kamratförening.


Till rundvandring kom ett hundra tal personer alla var och en på sitt sätt intresserad av Barkarby och dess historia. Förutom hembygdsföreningens egna medlemmar deltog också många med anknytning till F 8. Några hade gjort sin värnplikt där, några hade varit på studiebesök där under sin skoltid, några upplevt flyguppvisning där, etc.

Rundvandring hade verkligen en stor kulturell spännvidd från fornlämningarna efter stenåldersbebyggelse bakom kanslihuset, numera Majorskan, till dess intressanta arkitektur i funkisstil, till flottiljens inre liv under andra världskrigets neutralitetsvakt och kalla krigets incidentberedskap.

Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen från flottiljtiden bär utan tvekan spår från en tid med ofred. Med hjälp av kunniga ciceroner

och vetgiriga deltagare blev det en lyckad rundvandring som väl levde upp till temat för Kulturarvsdagen – I Krigens spår.21 november 2014 - fredagslunch


Vid fredagslunchen den 21 november gästades vi av Generalmajor Sven-Olof Hökborg som berättade under rubriken ”Minnen från ett rikt flygarliv”.

Flygintresset väcktes redan under 40-talet hemma i Värmland när en dubbeldäckare passerade över bygden. Efter segelflygutbildning blev det sedan flygvapnet först som officersaspirant och senare som flygingenjör. Därefter följde en enastående karriär i flygets tjänst på flottilj samt Försvarets materielverk varvat med attachétjänster i Washington och utbildning vid amerikanska universitet. Det senare omfattade bland annat flygsäkerhet, systemutveckling och projektledning. Dessa erfarenheter, tillsamman med den fortlöpande flygträningen, skulle visa sig vara värdefulla när JAS 39-projektet skulle organiseras inom materielverket.

De 40-tal medlemmar som mötte upp till årets sista fredagslunch fick också från insidan ta del av ett stycke nutida flyghistoria. Som projektledare för B3LA kunde Sven-Olof konstatera att konceptet var politiskt omöjligt samtidigt som svensk flygindustris fortlevnad sattes på spel. När väl låsningarna avvecklades kom Sven-Olof, som projektansvarig inom materielverket, att under lång tid och under kritiska faser spela en avgörande roll i JAS 39 utveckling, det hittills största svenska industriprojektet.

JAS 39 är inte endast ett resultat av svensk ingenjörskonst och ledning av komplicerade projekt utan även en framgång för vår förmåga att samarbeta kravställare och tekniker emellan. Det är ju fler länder som har insett detta.

Efter denna intressanta lektion i nutida flyghistoria kan man undra när denna kommer på pränt? Det blir i så fall en guldgruva för framtida forskare.

Björn Kristoffersson

Till toppen av sidan Till toppen av sidan