Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Aktiviteter under 2013


Länkar till rapport från aktiviteterna

> 15 mars fredagslunch och årsmöte

> 17 maj fredagslunch med föredrag av general Sven-Olov Olson

> 14 september rundvandring på F 8 i samverkan med SFF

> 25 oktober fredagslunch

> (ingen fredagslunch november)


Björn Kristoffersson alla välkomna och vände sig då särskilt till Evert Lyckeborg, vice ordförande i Hässelby Hembygdsförening samt kyrkoherde Per Lundblad (deltog endast vid lunchen) liksom två nya medlemmar, Ingrid Lindén Wannfors och Roland Karlsson. Han framförde även en hälsning från Gunnar Unell som beklagade att han inte kunde närvara.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med en tyst minut för under år 2012 avlidna kamrater.

Till ordförande för årsmötet valdes Gert Jönelid och till sekreterare Christer Lokind vilka på ett synnerligen elegant sätt genomförde sitt uppdrag!

Mötet fastställde årsmötet behörigt utlyst samt föreslagen föredragningslista. Resultat- och balansräkning fastställdes! Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Val av ordförande, styrelsemedlemmar, revisorer och valnämnd genomfördes enl. valnämndens förslag!

Innan årsmötet avslutades fastställdes årsavgift för 2014 (oförändrad) samt budget och verksamhetsplan för 2013.

Efter måltid och årsmötesförhandlingar vidtog den traditionsenliga "Ljugarbänken" som startade upp med att Evert Lyckeborg, vice ordförande i Hässelby Hembygdsförenings styrelse berättade om hur värnplikten 1962-1963 på F8, som mekaniker på Sk 50 Safir, blev en språngbräda i hans kommande yrkes/flygarkarriär. Som ett kuriosum berättade Evert att när amerikanske flygvapenchefen skulle landa på F8 fick F2 svara för hedersvakten då F8:as soldater ej ansågs tillräckligt representativa (läs militäriska).

Innan årsmötet avslutades fastställdes årsavgift för 2014 (oförändrad) samt budget och verksamhetsplan för 2013.

Efter måltid och årsmötesförhandlingar vidtog den traditionsenliga "Ljugarbänken" som startade upp med att Evert Lyckeborg, vice ordförande i Hässelby Hembygdsförenings styrelse berättade om hur värnplikten 1962-1963 på F8, som mekaniker på Sk 50 Safir, blev en språngbräda i hans kommande yrkes/flygarkarriär. Som ett kuriosum berättade Evert att när amerikanske flygvapenchefen skulle landa på F8 fick F2 svara för hedersvakten då F8:as soldater ej ansågs tillräckligt representativa (läs militäriska).

Efter fullgjord värnplikt sökte han och fick ett arbete som ingenjör på Luftfartsinspektionen.

Delvis fick han nog jobbet på grund av ett skrivet "intyg/omdöme" från förvaltaren H-C Friberg, som underströk Everts yrkeskunnande och lämplighet som förstemekaniker på Sk50 Safir. På Luftfartsinspektionen fick Evert senare såväl haveriledar- som flygförarutbildning.

1970 var PG Gyllenhammar VD för Skandias försäkringsbolag och rekryterade Evert som chef för Skandias flygförsäkringsverksamhet, som så småningom kom att omfatta även fartygsförsäkringar.

I nästa steg anställdes Evert av Jan Stenbecks försäkringsbolag Atlantica/Moderna Försäkringar som chef för bolagets flygförsäkringar. När Sveriges äldsta myndighet Kommerskollegiet, med försäkringsansvar för statligt ägda flygplan/fartyg behövde se över sin verksamhet. då anlitades Evert. I dag den 15 mars 2013 är han tillbaka på F8 och berättar sin historia.

Henry Thörnblom, fd flygtekniker på F8 gav oss en intressant sammanfattning av flygkriget 1940-1945. Blitzen - Luftwaffes flygoffensiv med avsikt att knäcka England genomfördes huvudsakligen genom nattliga flyganfall mot London under tiden september 1940 - maj 1941.Japanernas anfall av Pearl Harbor den 7 december 1941 blev orsaken till USA:s inträde i andra världskriget.

Svaret på Blitzen blev att allierat flyg, RAF och USAAF genomförde terrorbombningar av Hamburg i juli 1943 och Berlin i mars 1944. Följderna blev katastrofala för båda sidor! Över Berlin fälldes 33.000 ton bomber och 10.300 människor dödades. RAF förlorade 2.690 flygplan och 987 besättningsmän. Tyskland kontrade på detta genom att fr.o.m. 1944 sätta in sina vedergällningsvapen, fjärrobotarna V1 och V2 mot London. 2500 robotar nådde sina mål och 6000 londonbor dödades. Den 13-15 februari 1945 utsatte RAF och USAAF Dresden för en eldstorm som i det närmaste utplånade staden.

Sammanfattningen ger en tydlig bild av hur taktiken ständigt förändras då hotbilden genom motpartens ändrade strategier trappas upp."Eftertankens kranka blekhet" tillsammans med erfarenheterna från detta luftkrig har senare tillsammans legat till grund för uppbyggnaden även av det svenska Flygvapnet.

Bosse Pettersson, fd bilelektriker på F8, nu styrelsemedlem i F8 kamratförening gav oss sin minnesbild av hur han som ung pojke natten mellan den 22-23 februari 1944 på nära håll blev vittne till krigets fasor när sovjetiska bombplan fällde bomber över Eriksdalslunden på Södermalm i Stockholm. Bomberna lyste upp både himlen och vardagsrummet och han kunde tydligt se planen och deras beteckningar.

Slutligen visade Anders Eklund, F8 Kamratförenings sekreterare några flygfilmer:

Mikael Carlsons Bleriot XI 1910 och Fokker Dr1. Därefter en äldre film "Luftförsvar" från 1959, med bl a J 34 från F 18.

Hans Gyllingmark15 mars 2013 - fredagslunch och årsmöte

Till toppen av sidan


I ett vackert försommarväder samlades ett fyrtiotal medlemmar på Majorskan för att avnjuta sedvanlig lunch och lyssna på dagens föredragshållare, före detta Chefen för flygvapnet Generallöjtnant Sven-Olof Olson. Han hälsades välkommen med en generalssignal av vår utmärkte hovtrumpetare Per Anders Erixon.

General Olson tog oss drygt 70 år tillbaka i tiden till de händelser som vände andra världskriget och som så småningom formade det Europa vi i dag lever i. Han gjorde det med utgångspunkt från människor som han mött under sitt rika flygarliv och som själva hade upplevt de stora vändpunktsslagen.

Bland andra har han samtalat med General Michail Kalashnikov, soldat på Östfronten och konstruktör av AK-47, General Masatake Okumiya som deltog som stridsledare i slaget vid Midway och förre Västtyske flygvapenchefen general Johannes Steinhoff, jaktflygchef (Gruppekommodore) med bas på Sicilien 1943 under den allierade landstigningen där.

Genom dessa möten med personer som själva upplevt andra världskrigets fasor och de avgörande skedena kom General Olson själv dessa händelser mycket nära.

Denna känsla förmedlades till oss åhörare genom generalens fascinerande och allvarsamma framställning, vilken i hög grad ökade vår förståelse för de stora vändpunktslagens betydelse för den värld som vi nu lever i.

För den som vill fördjupa sig i dessa skeenden under andra världskriget förmedlade General Olson följande lästips:

General Masatake Okumiya: "Midway"

General Johannes Steinhoff: "Die Strasse von Messina: Tagebuch des Kommodore" (finns även i engelsk översättning "The Straits of Messina, Diary of a Fighter Commander")


Björn Kristoffersson


17 maj 2013 - fredagslunch

Till toppen av sidan


Ciceron under rundvandringen var Åke Lundberg, som här hälsar deltagarna välkomna från sin mobila talarstol. I bakgrunden syns Bernt Olsson, ordförande för Svensk Flyghistorisk Förening i Stockholm, som tillsammans med F 8 Kamratförening var arrangörer för rundvandringen.


Rundvandringen började ute på banan, med utsikt över Östra fältet. På bilden syns en fjärdedel av de över 100 deltagarna.

Berghangaren väcker alltid samma nyfikenhet. Inte heller denna gång fick vi tillstånd att titta närmare på vad som döljs därnere...

På fältet breder Barkarbystaden nu ut sig i snabb takt.

Vilka tankar for genom Rune Rybergs huvud när han såg den framväxande Barkarbystaden på det fält där han var med och startade upp verksamheten vid Kungl Svea Flygflottilj år 1938?

Nedanför Hangar 4, där de första hangarerna uppfördes på Barkarbyfältet år 1918, de s. k. "Röda hangarerna". Vid dessa hangarer hölls det civila kommersiella landbaserade flyget i Stockholm tills Bromma öppnade 1936.

De två ordförandena - Bernt Olsson SFF och Björn Kristoffersson F8K

F. d. robotstridsledare åter på robothöjden...Klas Gröndahl

Robothöjden är numera ganska igenväxt...

Två som kom från F 18 kamratförening; Sten Flodqvist och Jan-Olaw Persson.

Efter lunchpausen vidtog en kortare rundvandring inom "kasernområdet".

Elin leder den fortfarande rätt manstarka truppen förbi kasern HOY.

Åke Lundberg avslöjar Bäverdalens hemlighet...

Tack Åke för en utmärkt guidning runt gamla F 8!

Till toppen av sidan


14 september 2013 - rundvandring i samverkan med SFF


25 oktober 2013 - fredagslunch


Ett drygt 40-tal medlemmar hade letat sig fram bland grävskopor och byggställningar i den framväxande Barkarbystaden till lunchrestaurangen Träffpunkt Flottiljen och fredagslunchen den 25 oktober. Flottiljen ligger också i anslutning till ett av Sveriges mest moderna äldreboende och är dessutom granne med ett dagis. Järfälla kommun planerar verkligen långsiktigt!

Förutom dagens föredragshållare Per-Erik "Pepe" Brolén var personalen från numera avvecklade vandrarhemmet Majorskan inbjuden. Därmed kunde föreningen framföra sitt varma tack för många trevliga fredagsluncher under drygt tio års tid i F8 gamla kanslihus.

Det kändes lite ovant första gången på Flottiljen. Det tar nog några fredagsluncher till innan vi är inflygna.

När vi i början på sommaren tillfrågade "Pepe" om att hålla föredrag om sin tid på Tp 84-enheten på F7, Såtenäs, var en svensk flygtransportinsats till oroligheternas Mali aktuell. Den blev dock inte av. I stället förbereds nu en annan insats i samma världsdel enligt källa från Högkvarteret.

I tidningen samma dag som vår lunch kunde vi dessutom läsa att Sverige beslutat att medverka med en Tp 84 med basering på Cypern inom ramen för pågående operation att förstöra Syriens kemiska vapen.

"Pepe" kom till Tp 84-enheten 1989 efter bland annat flygtjänst, högre stabsutbildning och stabstjänst i Flygstaben. Han blev sedan dess chef och talade lyriskt om Tp 84 flygegenskaper och roderharmoni. Enheten på F7 utvecklades under dessa år från ett "flygbolag" till ett taktiskt flygslag. En utveckling som visade sig ha stor betydelse under de internationella uppdragen på 90-talet.

Rubriken på föredraget "med Tp 84-enheten på internationella uppdrag i krig och fred" speglade väl de uppdrag som genomfördes under dessa år.

Under det första Gulfkriget deltog Sverige inom ramen för FN-mandatet med ett fältsjukhus. Tp 84-enheten svarade för transporten från Sverige via Cypern till Riyad i Saudi Arabien med totalt 650 ton materiel. Flygningarna in dit genomfördes som del i en omfattande operation under brittisk ledning och i samverkan med övriga deltagande nationer.

Under Balkankriget deltog TP 84-enheten i luftbron till Sarajevo en internationell humanitär operation inom UNHCR ram där ledningen växlade mellan deltagande nationer och där även Sverige fick ta på sig ledartröjan. Flygningarna in till Sarajevo kunde vara dramatiska då fältet kunde utsättas för granatbeskjutning. Vid ett tillfälle kom granaterna obehagligt nära och eftersom vår TP 84 saknade, till skillnad från andra nationers, motmedel tvingades operationen avbrytas. Det medförde dock att Tp 84 försågs med motmedel föredömligt snabbt.

Under sina år på Tp 84-enheten blev det också många andra humanitära insatser i såväl i Röda korsets som UNHCR regi under 90-talets svältkatastrofer på Afrikas horn, bland annat i Etiopien, Somalia och även i den nu hos oss i Sverige omtalade Ogaden-provinsen. Alla dessa flygoperationer karaktäriseras av primitiva förhållanden.

En bygata med grus, 1100 m lång och 11 m bred, som användes som rullbana exemplifierar de primitiva förhållanden vilka förhållanden som kunde råda.

Under 90-talet var det fortfarande det nationella försvaret som var i fokus. Försvarets internationella verksamhet var i liten skala till exempel observatörstjänst. Den enhet som då kontinuerligt upprätthöll försvarets internationella verksamhet var just TP 84-enheten. Den är väl värd att lyftas fram och genom "Pepe" fick vi en fördjupad insikt om och förståelse för operationerna. Dessutom var det mycket trevligt framfört. Tack "Pepe"!

Björn Kristoffersson

Till toppen av sidan