Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Aktiviteter under 2018


Länkar till rapport från aktiviteterna

> 16 mars fredagslunch och årsmöte

> 18 maj fredagslunch

> 12 oktober fredagslunch

> 16 november fredagslunch


16 mars 2018 - fredagslunch och årsmöte


F 8 kamratföreningen genomförde sitt årsmöte sedvanligt fredagen i vecka 11 dvs den 16 mars. 27 röstberättigade medlemmar deltog.

Till ordförande valdes Klas Gröndahl och till sekreterare Christer Lokind, som snabbt och säkert lotsade oss igenom föredragningslistan.

Inga erinringar framfördes mot 2017 års förvaltning och styrelsen kunde därmed beviljas ansvarsfrihet. Beträffande funktionärer för 2018 blev det omval över hela linjen. Därmed kunde året 2017 lämnas till handlingarna och podiet intas av Christer Lokind för dagens föredrag:

6.e flygtransportgruppen och signalspaningen.

Christer är, med sin bakgrund och sitt engagemang, den som torde ha bredast kunskap om gruppens verksamhet under kalla krigets dagar.

Hans initierade skildring åtföljdes av intressanta bilder, delvis nya, som gav upphov till många frågor och diskussioner. Dessa kom naturligt att fokusera på stämningen på F 8  junidagarna 1952. Några medlemmar som då var med kunde lämna besked därom, vilket gav ytterligare perspektiv på Christers berättelse. Tack Christer och tack ni övriga som bidrog med era hågkomster!


Christer Lokind med inledningsbilden - en rote Tp 79. Ovanlig bild, se även nedan.

Fj Halling med besättning och FRA-operatörer framför Tp 82 Vicker Varsity.

Den klassiska bilden - bakom S 31 Spitfire från F 11 finns tre flygplan ur 6. Tpflyggrp:
Tp 79001 (nedskjuten 1952), föregångaren B 3 i signalspaningsversion (”Blondie”) och ytterligare en Tp 79.

Typiska flygbanor vid signaslspanings-uppdrag. Äver internationellt vatten, utanför svensk radartäckning men innanför sovjetisk….

Banan som Tp 79001 flög fredagen den 13 juni 1952 (grönt) och färdvägen för sovjetiska Mig 15 (röd). Vid vändpunkten i söder syns Tp 79 extra svängar för spaning mot radarn vid Ventspils.