Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ

Föreningsnyheter, aktuellt mm (2021-02-08)


Kommande aktiviteter F 8 K


Webansvarig och e-post:

Anders Eklund eklan@telia.com


Föreningsverksamhet:

c/o Anders Eklund

Mellanvägen 4

141 31 Huddinge

08-779 8318


Kontakt


Mer om F 8


www.sveaflygflottilj.se


Vårens fredagsluncher är inställda.

Vi siktar in oss på hösten 2021 och hoppas då kunna återgå till vår vanliga verksamhet. Vi planerar att då genomföra årsmötet 2021 (för verksamhetsåret 2020).
Anmälan:  

Träffpunkt Flottiljen har adress Korpralsvägen 51, 177 43 Järfälla.

Kartlänk


Fredagsluncher 2021 (2021-01-08)


Nyutgåva av ”Vingar över Stockholm”

Nu är skriften Vingar över Stockholm färdig. Det är en nyutgåva, lite uppdaterad, av den skrift vi gav ut 1998. I år (2018) är det 80 år sedan jaktflygflottiljen F 8 sattes upp, därför tyckte vi det passade med denna nyutgåva av den skrift som Sune Blomqvist gjorde för 20 år sedan.

Vi har gjort lite uppdateringar och lagt till ett par sidor om STRIL 60, Rb 68 och F 8 kamratförening. Skriften har sänts ut till alla medlemmar men extra exemplar kan köpas för 80 kr (100 kr för icke medlemmar, men då ingår medlemsskap i föreningen för resten av året!).

                                                Beställ här!

 

Fredagslunch 15 november

Vid fredagslunchen den 15 november hade vi som gäst Göran Hedqvist, som berättade om sina intryck och erfarenheter som flygtekniker i Etiopien under åren 1954 till 1962. Han ingick i den grupp av ett 40-tal svenska tekniker, som verkade som lärare och instruktörer för de unga etiopier som tagit anställning i det etiopiska flygvapnet. I gruppen ingick också Rune Ryberg och Tore Meijer, båda från F 8.

Läs mer om föredraget här.


Nytt föredrag vid årsmötet 13 mars

Då C LSS fått förhinder för årsmötet kommer Lars-Olov ”Ludde” Johansson tillbaks till Barkarby (se årsmötet 2019) men kommer denna gång att berätta om Open Skies.

Open Skies är en del av OSSE:s vapenkontrollsystem. 34 stater har undertecknat avtalet och utför observations- och fotgraferingsflygningar med obeväpnade plan i varandras luftrum. Med hjälp av dessa flygningar håller sig avtalsländerna uppdaterade om varandras militära utveckling.

Ludde var med om att bygga upp den svenska delen av Open Skies och kommer att berätta om detta och operationerna med Flygvapnets Tp 100A.


Ny planering för våren

Som vi alla vet är samhället idag utsatt för stora påfrestningar av virusutbrottet. Många av oss tillhör den riskgrupp som bedöms vara särskilt utsatta.

Vi ställer därför in vårens fredagsluncher och hoppas kunna återuppta vår vanliga verksamhet i höst.

Kallelse till fredagsluncher och årsmötet 2020 kommer att sändas ut med post, på vanligt sätt.

Efterhand vi vet mer om datum, föredragshållare m.m. Lägger vi ut detta här på hemsidan.

Styrelsen


”Röda hangarerna” tillbaka till Barkarby!

Flygvapenmuseum erbjöd i vintras FV kamratföreningar att ta över föremål som skulle avvecklas, bland annat en monter med modell av Hägarstalunds röda 30-talshangarer. I montern finns också sex flygplansmodeller signerade Olof Peterson. Vi nappade på erbjudandet och hämtade montern, som nu finns i säkert förvar på Luftstridsskolan. Vi hoppas att den skall kunna ställas ut någonstans i Barkarby så att fler kan ta del av vad som en gång varit där. Förslag tas tacksamt emot.


Minnesparken

Järfälla kommun har påbörjat utformningen av den minnespark som avses anläggas intill platsen för J 34-haveriet 1957. Platsen ligger vid skogskanten längs stråk 03/21, mellan hangar 3 och hangar 4. Föreningen är inbjuden att medverka och deltog vid uppstartsmötet i mitten av april.

23 mars 2017 arrangerade kamratföreningen en minnesceremoni vid haveriplatsen. Bl.a. deltog Chefen för Luftstridsskolan, öv Anders Persson.

Se några bilder från detta tillfälle.SMKR julbrev

Ordförande i SMKR, Anders Emanuelson, har skickat årets julhälsning till kamratföreningarna. Du kan läsa brevet här.Årsmöte 2020 (för verksamhetsåret 2019)

Vi måste genomföra det uppskjutna årsmötet som var planerat till den 13 mars 2020. Vi avser genomföra det på ett nytt sätt, med hänsyn till pandemin. Under januari kommer vi att skicka information om detta till medlemmarna.

Vi redovisar där förslag till beslutspunkter i årsmötesprotokollet och vill ha åter medlemmarnas eventuella invändningar.

Underlaget inför årsmötet sändes ut med vårutskicket i mitten av februari 2020. Du kan även läsa/ladda ner det här:

Kallelse (ursprunglig) till årsmötet

Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020

Bokslut 2019

Budget för 2020

Vill du ha underlaget via e-post/vanlig post, kontakta sekr. Kontaktuppgifter finns till höger.


Sune Blomqvist avled den 14 juli.

Sune var under många år en mycket engagerad vice ordförande i kamratföreningen. Han bidrog med kunskap och erfarenhet från sin tid som flygtekniker på F 8 till att bevara flottiljens stolta traditioner. Han personifierade verkligen F 8 kamratförening och ibland kallades han också för Mr. F 8. Genom sina böcker och medverkan i föreningens skrifter efterlämnar han ett förnämligt bidrag till svensk flyghistoria.

I enlighet med hans önskemål hedrar vi Sune genom en gåva till Cancerfonden.


Styrelsen